Search
Close this search box.

EU FUNDING

Uncategorized

МАУНТИН СПОРТ ООД ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ № BG-RRP-3.005-0882-C01     

МАУНТИН СПОРТ ООД приключи изпълнението на дейности по проект № BG-RRP-3.005-0882-C01 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Кратко описание на проекта: В рамките на проекта са изпълнени следните дейности:

  • Създаден корпоративен уебсайт;
  • Създаден онлайн магазин.

Общата цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Постигнатите резултати от реализацията на проекта  се изразяват в повишаване на нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на МАУНТИН СПОРТ ООД и ускоряване на прехода към цифровизация на предоставяните от дружеството услуги чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация.

Обща стойност на проекта: 18 600 лв., от които 18 600 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 02.06.2023 г.

Край: 02.06.2024г.

Tags :

Uncategorized

Share :

Facebook

Have Any Question?

Feel free to reach out to us without any hesitation!

Suspension Service

Leave your forks, shocks and droppers to the pros!

Categories